Check out the different catalogues - refine with Browse or Sort by
Cart 0

WORKSHOP: Model retouch in Adobe® Photoshop®, April 22nd

1.995,00 kr

English Text below:

20% rabat for ALLE tidligere kunder i min shop brug 20%customer ved udcheckning.
Her er workshoppen hvis du vil lære at retouchere modelbilleder professionelt, med så få midler som muligt og uden at få marzipan hud eller kunstigt udseende. Og tag ikke fejl af det: Billedbehandlingen er ofte der man hæver et billede fra middelmådighed til WOW!

Som en af de første digitalfotografer (1996) og den første Adobe Certified Expert og Adobe Certified Training provider i Danmark (2002) har Thomas Holm lang tids erfaring i både retouch samt undervisning i billedbehandling. 

Det har ført til en meget metodisk måde at retouchere på, og en række actions (som du selvfølgelig får udleveret på workshoppen) der gør at du nemmest og hurtigst muligt får retoucheret dit billede professionelt, så du har et rent look som DU kan lide. Det drejer sig ikke om at smide et filter på eller at bruge et eller andet "Preset", det drejer sim om at skabe et look som du kan lide og har fuld kontrol over, men med maksimal fleksibilitet.

Udover den metodiske gennemgang som vi gennemgår 2 gange bliver du også introduceret til nogle meget avancerede teknikker til f.eks. at fikse udbrændt hud fra overeksponering, nem dæmpning af selektive områder uden at lave masker, tilretning af billeder med kurver (Ja det lyder kedeligt men det er et af de vildeste værktøjer når du forstår at bruge det). 

Og mange af teknikkerne er indeholdt i den Retouch action du får udleveret så du nemt kan bruge teknikkerne senere hen.

 • Fremkaldelse af billeder i Camera-Raw/Lightroom
 • Nemmeste og bedste måde at retouchere småting
 • Brug af Liquify til realistisk justering af former
 • Udjævning og fremhævelse af hud (rødmosset, ujævn, behåret etc)
 • Fremhævbelse af former på muskler, sener og højlys/skygger
 • Kunstig skarphed x3 (og førstehjælp af billede der bare ikke er rigtig skarpt)
 • Tilføjelse af korn for et realistisk udseende
 • De 2 bedste bedste måde at lave S/H konvertering og evt. toning
 • Tilføjelse af IPTC (copyright) info, keywords etc. samt vandmærke
 • Brug af kurver, Blending modes, Calculations, Apply Image m.f.
 • Hvordan man får den bedst mulige kontrast
 • Og meget, meget mere.

Varighed ca. 7 timer.

NB: Medbring din egen Computer/bærbare + Mus/tegneplads

 

Inkluderer selvfølgelig mad og kage samt drikkevarer.

Tilmelding er endelig og bindende. Hvis der er for få deltagere 2 uger før kan workshoppen blive aflyst.

----

ENGLISH

20% discount for all previous shop customers, use 20%discount upon checkout
This is the workshop you need if you want to learn to retouch model images in a professional and efficient way, without getting "marzipan skin" or an artificial look. And don't be mistaken, retouching is not optional if you want to create stunning images: Frequently it's the retouch that elevates mediocre to amazing.

As one of the very first digital photographers (1996) and the first Adobe Certified Expert and Adobe Certified Training Provider in Denmark (2002) Thomas holm has a long track record in both retouching and training.

This has over time led to a very methodical approach to retouch, and the creation of a number of actions (which you will of course receive on the workshop) which enables the fastest and most efficient professional retouch, so you end up with a clean look which YOU like. This is not about slapping some filter or preset on an image, it is about getting the look you want, while allowing you the maximum amount of flexibility.

This is what we cover:

 • Development of raw images in Lightroom/Camera Raw
 • Easiest retouch of blemishes - difference between Cloning, healing and spot heal
 • Usage of Liquify to make realistic modification to figure
 • Smoothing and accentuation of skin (reddish, uneven, hairy etc.)
 • Accentuation of shape on muscles, bone structure highlight/shadow
 • Artificial sharpening x3 (and first-aid to images which just isn't really sharp. 
 • Addition of grain for a realistic skin look
 • The best 2 ways to make Monocrome images from color, and add toning
 • Adding IPTC (copyright) info, keywords etc. and watermark
 • Using curves, Blending modes, Calculations, Apply Image m.f.
 • How to achieve the optimum image contrast
 • And a whole lot more.

Other than the standard methodical approach which we will cover twice, you will be introduced to some very advanced features which for example can fix burned out (overexposed skin) or correct specific areas in an image without creating time-consuming masks, and of course adaption of images with curves (yes curves sounds boooooring, but it is a wicked tool once you understand how to use it correctly)

A lot of these techniques are contained in the retouch action you will receive so you easily can utilise the techniques onwards.

The workshop will be held in Vanløse in the outskirts of Copenhagen

If non Danish speakers attend the workshop it will be conducted in English.

NB: Please bring your own Computer/laptop and mouse/tablet.

Duration of the workshop is 7 Hours

Lunch cake and softdrinks/coffee/tea is included.

• Signing up is final and binding. If there are too few participants 2 weeks prior to the workshop the workshop might be cancelled.

 More from this collection